Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la modelo
het fotomodel (vrouw)
el modelo
het fotomodel (man)
la música
de muziek
vegetariano
vegetarisch
la carne
het vlees
bastante
nogal, vrij
original
origineel
conocido
bekend
atractivo
aantrekkelijk
abierto
open
optimista
optimistisch
interesante
interessant
el adjetivo
het bijvoeglijk naamwoord
el sustantivo
het zelfstandig naamwoord
el verbo
het werkwoord