Level 2
Level 1

1. sloupec


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Bäcker, -
pekař
der Journalist, en
novinář, žurnalista
die Journalistin, nen
novinářka
die Bankkauffrau, en
bankovní obchodnice
der Bankkaufmann, leute
bankovní obchodník
die Brezel, n
preclík
die Fremdsprache, n
cizí jazyk
tun
dělat
sollen
mít (rada/úkol od jiné osoby)
Was soll ich tun?
Co mám dělat?
gleich
stejný, stejně
das gleiche Problem
stejný problém
verbessern
zlepšit, zlepšovat
die Sprachkenntnisse
jazykové znalosti
der Ausländer, -
cizinec
das Zertifikat, e
certifikát
das Original, e
originál
Filme im Original
filmy v originálu
anschauen
prohlédnout si, podívat se
schwierig
obtížný, těžký
abschreiben
opsat, opisovat
zuhören
poslechnout si, poslouchat
aussprechen
vyslovit, vyslovovat
die Aussprache
výslovnost
unterrichten
učit, vyučovat
der Fehler, -
chyba
korrigieren
opravit, opravovat
das Wörterbuch, ¨-er
slovník
im Wörterbuch nachschlagen
hledat ve slovníku
die Methode, n
metoda
der Daumen, -
palec
Ich drücke dir die Daumen!
Držím ti palce!
der Untertitel, -
titulek u cizojazyčného filmu
mehrmals
několikrát
drücken
zatlačit, stisknout
die Wortfamilie, n
příbuzná slova
ein Gedicht aufsagen
přednést báseň
die Einkaufsliste, n
nákupní seznam
die Schulpartnerschaft, en
partnerství škol
hochladen
uploadovat, nahrát data
der Flyer, -
leták