Level 1
Level 2

2. sloupec


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alle zwei Wochen
každý druhý týden
die Wortliste, n
seznam slovíček
der Aufsatz, ¨-e
slohová práce
das Gedicht, e
báseň
der Zettel, -
lístek, lísteček
aufhängen
pověsit, věšet
die Butter
máslo
der Reis
rýže
der Wein
víno
der Trick, s
trik
europäisch
evropský
das Unterrichtsprojekt, e
školní projekt
ein Projekt starten
odstartovat projekt
die Teilnahme
účast
virtuell
virtuální, virtuálně
ein virtuelles Klassenzimmer
virtuální učebna
sicher
bezpečný, bezpečně
zusammenarbeiten
pracovat spolu
auf Deutsch
v němčině, německy
aufschreiben
napsat (si)
ab jetzt
od teď
regelmäßich
pravidelný, pravidelně
kommunizieren
komunikovat
die Muttersprache, n
mateřský jazyk
der Schüleraustausch
výměna žáků
der Frosch, ¨-e
žába
denn
protože, neboť
bedeuten
znamenat
Was bedeutet das?
Co to znamená?
der Moment, e
moment, okamžik
im Moment
teď, v této chvíli
kompliziert
složitý, složitě
reagieren
reagovat
der Imbiss, e
rychlé občerstvení, bufet
bestellen
objednat, objednávat
der Tandempartner, -
partner v jazykovém tandemu
die Nachricht, en
zpráva
worüber
o čem
die Reiseleiterin, nen
průvodkyně
weitergeben
předat, předávat, dát dál
schaffen
stihnout, zvládnout
das Redemittel, -
komunikační prostředek
passen
hodit se
die Sprechblase, n
bublina s textem
die Rollen festlegen
určit si role
erfinden
vymyslet