Level 2

12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Antirevolutionairen
Protestantse confessionelen in Nederland
Bijzonder onderwijs
Niet-openbaar onderwijs, bijvoorbeeld katholiek of protestants-christelijk
Bourgeoisie
De rijke burgerij, de bezittende klasse
Confessionalisme
Politiek-maatschappelijke stroming die uitgaat van het geloof
Conservatisme
Streven om bestaande toestanden te behouden
Emancipatie
Streven naar gelijke rechten, vrijmaking uit slavernij
Klasse
Bevolkingsgroep
Marxisme
De socialistische leer van Karl Marx
Politieke partij
Organisatie van mensen die zich bezighouden met het overheidsbestuur
Politiek-maatschappelijke stroming
Beweging van mensen die vanuit gezamenlijke opvattingen het overheidsbestuur en de samenleving willen beïnvloeden
Productiemiddelen
Dingen die de productie mogelijk maken, zoals fabrieken en machines
Schoolstrijd
Strijd in de jaren 1879-1917 over het betalen van het bijzonder onderwijs door de overheid