Level 9 Level 11
Level 10

Unit 10


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
access
v ligi pääsema, luba saama
arrangements
n ettevalmistused, korraldused
badly-written
adj halvasti kirjutatud
ballpoint pen
n pastapliiats
basement
n kelder, vundament
battery
n aku, patarei
blogger
n blogija
browsing
v sirvimine, lehtisemine
chronologically
adv kronoloogiliselt
commercial
adj äri, kaubandus, kommerts
complaint
n kaebus, vaevus
copy
v kopeerima
database
n andmebaas
decorate
v dekoreerima, kaunistama
directory enquires
n infotelefon
easily
adv vabalt, ilma pingutuseta
employee
n töötaja
engineer
n insener
estimate
v hindama, hinnang
evolution
n evolutsioon
fairly
adv küllaltki, õiglaselt, ausalt
fashionable
adj moekas
fears
pl n hirmud
feature
n joon, tunnus, omadus
flatmate
n toakaaslane
found
v rajama
gadget
n vidin, tööriist, asjandus
introduce
v tutvustama
keeping up to date
ajakohasena hoidma
landline
n maapealne telefoniliin
last
v kestma
latest
adj viimane, kõige uuem
launch
v välja kuulutama, algatama, startima
luxury
n luksus
middle-aged
adj keskealine
mini-computer
n miniarvuti
multimedia
n multimeedia
multitude
n tohutu hulk, rahvasumm
nightmare
n õudusunenägu
operators
pl n telefonioperaatorid
overcrowded
adj ülerahvastatud
oversized
adj ülemõõduline, liiga suur
own
v omama
password
n salasõna
pocket-sized
adj taskusuurune
predict
v ette ennustama
printing press
n trükipress
rare
adj haruldane, harva esinev
recorded message
n salvestatud sõnum
reignite
v taas süttima
replace
v asendama
replicate
v kopeerima, imiteerima
routine
adj rutiinne, tavapärane
search engines
pl n otsingumootorid
searchable
adj otsitav
skinny latte
n rasvavabast piimast tehtud latte
smartphone
n nutitelefon
social networking
n sotsiaalvõrgustike kasutus
store
n pood
switch off
v välja lülitama
throw away
v ära viskama
trillion
n triljon
user-friendly
adj kasutajasõbralik
variety
n valik, mitmekesisus