Level 2 Level 4
Level 3

Unit 3


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
activate
v aktiveerima
admire
v imetlema
adventure
n seiklus
adventurer
n seikleja
appreciate
v väärtustama, hindama
argument
n vaidlus
beat
v peksma, lööma
bite
n hammustus
bleed
v veritsema
cabin crew
n laeva meeskond
chute
n liugtoru
coast
n rannik
companion
n kaaslane
crime
n kuritegu
damage
v kahjustama, kahju tegema
dangerous
adj ohtlik
dearly
adv kallilt, kogu südamest
endanger
v ohustama, ohtu seadma
enormous
adj tohutu suur
explode
v lõhkema, õhku laskma,
explosion
n plahvatus
fame
n kuulsus
fangs
pl kihvad, mürgihambad
flight attendant
n reisisaatja
folk hero
n rahvakangelane
forest
n mets
forestry
n metsandus
fountain
n purskkaev
furiously
adv raevukalt, väga vihaselt
guide
n juhend, käsiraamat, giid
guns
pl relvad
half-time
n poolaeg
hammock
n võrkkiik
headline
n pealkiri
hostile
adj vaenulik
injured
adj kahjustatud, haavatud
jungle
n džungel
knives
pl n noad
land
v maanduma
length
n pikkus
locker
n hoiukapp
lost his cool
närvi minema
mend
v parandama
monkeys
pl n ahvid
overhead
adj pea kohal
PA system (Public Address)
n valjuhääldi süsteem
permission
n luba
quit
v lõpetama, lahkuma
react
v reageerima
record
v salvestama
refuse
v keelduma
robbery
n rööv
runway
n maandumisrada, hoovõturada
sleeping pill
n unerohu tablett
snake
n madu
source
n allikas (pärinemiskoht)
star
v peaosa mängima
strike
n streik, löök, rabandus
sympathy
n kaastunne
taxiing
v ruleerima (lennuki puhul)
temper
n tuju, meelelaad
terrified
adj hirmunud
theft
n vargus
thieves
pl n vargad
tribe
n suguharu
trip
n reis
vase
n vaas
web page
n veebilehekülg
worldwide
ülemaailmne