Level 5 Level 7
Level 6

Unit 6


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annoyed
adj ärritunud, pahane
blond
adj blond
bring up
v kõneaineks võtma
calm down
v maha rahunema/rahustama
career
n karjäär
cheerful
adj elurõõmus
citizen
n kodanik
climate
n kliima
creative
adj loominguline, loov
customer
n klient
darker
adj tumedam
democratic
adj demokraatlik
development
n arendus, areng
equator
n ekvaator
experience
n kogemus
fair hair
adj heledad juuksed
financial
adj finants-, rahaline
florist's shop
n lillepood
foreign
adj välis-
friendly
adj sõbralik
generation
n generatsioon
heartbraking
adj südantlõhestav
hectic
adj rabelev, tormiline
herbal
adj taimne
honest
adj aus
humid
adj niiske
incredible
adj uskumatu
intelligent
adj intelligentne, arukas
investment
n investeering
Kenya
Keenia
messy
adj sassis, segi
mix up
v ära segama, segi ajama
moody
adj tujukas
multicultural
adj mitmekultuuriline
nationality
n rahvus
pharaoh
n vaarao
Philippines
n Filipiinid
qualities
pl n omadused
reliable
adj usaldusväärne
religion
n religioon, usk
reveal
v paljastama, näitama
safe
adj turvaline
salary
n palk, töötasu
selfish
adj isekas, ülbe
serve
v serveerima, teenendama
shy
adj häbelik
skies
pl n taevad
society
n ühiskond
surrounded
adj ümbritsetud, ümber piiratud
system
n süsteem
temperature
n temperatuur
thankful
adj tänulik
tidy
adj korrashoitud, puhas
twin
n kaksik
wealthy
adj jõukas
well-behaved
adj heade kommetega, kasvatatud