Level 6 Level 8
Level 7

Unit 7


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accountant
n arvepidaja, raamatupidaja
acre
n aaker
ancestor
n esiisa, esivanem
ancient civilisation
n iidne tsivilisatsioon
archaeology
n arheoloogia
aristocracy
n aristokraatia
charming
adj võluv
compete
v võistlema, konkureerima
correspondent
n korrespondent
crash
n kokkupõrge
decorator
n dekoraator
discover
v avastama, leidma
Duchess
n hertsoginna
Duch
n hertsog
economist
n majandusteadlane, analüütik
electrician
n elektrik
employ
v tööle võtma, palkama
estate
n kinnistu, maavaldus
exhibition
n näitus
fascinated
adj lummatud, vaimustatud
film industry
n filmitööstus
great grandmother
n vanavanaema
historian
n ajaloolane
inherit
v pärima
interpreter
n interpreet
kindness
n heatahtlikkus, lahkus
librarian
n raamatukoguhoidja
magnificent
adj võimas, suurepärane
musician
n muusik
passion
n kirg
persuade
adj meelitama
philosopher
n filosoof
politician
n poliitik
press photographer
n pressifotograaf
receptionist
n administraator
royalty
n autoritasu
scientist
n teadlane
several
pron mitmed
shipyard
n dokk, laevatehas
similarity
n sarnasus
situated
adj asetsev
situation
n asend, olukord, situatsioon
suite
n komplekt, mast
trial
n kohtuprotsess, katse, katsumus
vast
adj ääretu, kauge