Level 8 Level 10
Level 9

Unit 9


74 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolutely
adv kindlasti, absoluutselt
address
n aadress
advice
n nõuanne
anniversary
n aastapäev
ashamed
adj olema häbistatud, häbenema
attack
v ründama
autobiography
n autobiograafia
badly-behaved
adj halvasti käituv, ülevalpidav
battle
n võitlus
behaviour
n ülevalpidamine, käitumine
bend down
v ette kummardama
best-known
adj kõige tuntum
best-seller
n parimana müüv
break down
v maha lõhkuma, lööma
burn
v põletama
case
n juhtum, kaasus
cheque
n tšekk
childhood
n lapsepõlv
compliment
n kompliment
cruel
adj julm, kuri
disgusting
adj rõve, vastik
escape
v põgenema
evil
adj õel, kuri
fables
n loomamuinasjutt
fascinating
adj köitev, paeluv, võluv
fiction
n ilukirjandus, väljamõeldis
fact
n fakt
familiar
adj tuttav, sarnane
get rid of
v lahti saama
homesick
adj koduigatsust põdev
immediate
adv kohene, otsene, vahetu
innocent
adj süütu
lend
v välja laenama
lie
v valetama
literature
n kirjandus
master
n meister
monster
n koletis koll
moonlight
n kuuvalgus
murder
n mõrv
narrative
n jutustaja
novel
n novell, lühijutustus
pale
adj kahvatu
personality
n iseloom
poetry
n luule, poeesia
potion
n ravim, nõiajook
pray
v palvetama
pretend
v teesklema
psychological
adj psühholoogiline
publish
v avaldama, esitlema
race
v võidu ajama
romance
n romantika
run away
v ära jooksma
servant
n teenija
shepherd
n karjane
sight
n nägemine, vaatepilt
sniff
n nuusutama, nuuskima
strength
n tugevus, jõud
success
n edu
suspect
v kahtlustama
take pleasure
v nautima, rõõmu, saama
terror
n terror, kabuhirm
tiring
adj väsitav
traveller
n reisija
true
adj tõsi
ugly
adj kole
upset
adj ärritunud, endast, väljas
villager
n külaelanik
villain
n röövel, kelm, kaabakas
wander away
v uitama, kõrvale, kalduma
well-respected
adj austatud, lugupeetud
whether
conj asesõna kas
whisper
v sosistama
wild
adj metsik
wolf
n hunt