78 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aannemen, ontvangen
accipere/io
ik heb aangenomen (pf van accipere/io)
accepi
(na)denken
cogitare
(samen) met
cum
verlangen, willen
cupere/io
geven
dare
ik heb gegeven (pf van dare)
dedi
vervolgens
deinde
vernietigen
delere
god
deus
zeggen
dicere
ik heb gezegd (pf van dicere)
dixi
list
dolus
naar huis
domum
leiden
ducere
ik heb geleid (pf van ducere)
duxi
twee
duo
zijn
esse
en, ook
et
vrouw
femina
zoon
filius
vormen, verzinnen
fingere
ik heb gevormd (pf van fingere)
finxi
naburig
finitimus
vlam, vuur
flamma
in, op, tijdens
in (+abl)
naar (binnen), in
in (+acc)
binnengaan, binnenkomen
intrare
zo
ita
dus
itaque
jongeman
iuvenis (mv: iuvenes)
helpen
iuvare
(dag)licht
lux (mv: luces)
echtgenoot, man
maritus
soldaat
miles (mv: milites)
ongelukkig
miser (v: misera; o: miserum)
veel
multus
(leidt vraagzin in, vertaal niet)
-ne
naam
nomen (mv: nomina)
niet
non
donker
obscurus
allen
omnes (mv)
ik heb gebaard (pf van parere/io)
peperi
baren
parere/io
herder
pastor (mv: pastores)
later
postea
nadat
postquam
jongen
puer (mv: pueri)
omdat
quod (voegwoord)
eens, ooit
quondam
terugkeren
redire
ik ben teruggekeerd (pf van redire)
redii
koningin
regina
koning
rex (mv: reges)
in Rome, te Rome
Romae
1:Romein, 2:Romeins
Romanus
begroeten (als + 2 acc)
salutare
misdadig
scelestus
weten
scire
ik heb geweten (pf van scire)
scivi
zich overgeven
se dedere
maar
sed
slavin
serva
teken
signum
besluiten
statuere
plotseling
subito
(uit)eindelijk
tandem
tijd
tempus (mv: tempora)
verschrikt, geschrokken
territus
stad
urbs (mv: urbes)
echtgenote
uxor (mv: uxores)
zeer
valde
willen
velle
zien
videre
ik heb gezien (pf van videre)
vidi
geweld
vis (acc: vim; abl: vi)
roepen
vocare
(ver)wonden
vulnerare