Level 22 Level 24
Level 23

11. Dejligt danskt drama - Sivulause - konjunktiot


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att
että
därför att
siksi että
eftersom
koska
när
kun
om
jos
fast
vaikka
som
joka, mikä, jotka, mitkä