Level 17 Level 19
Level 18

4C I.


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
standing order
állandó megbízás
direct debit
közvetlen terhelés
public utility company
közüzemi vállalat
Bankers Automated Clearing System
bankközi klíringszolgálat
to debit
megterhel
to credit
jóváír
current account
folyószámla
article of association
társasági szerződés
deed of foundation
alapító okirat
certificate of the Court of Registration
cégbírósági bejegyzésről szóló igazolás
statute
alapszabály
company register number
cégjegyzékszám
tax registration sheet
adóbevallás
certificate of incorporation
cégkivonat
signature specimen
aláírási címpéldány
authenticated
hitelesített
notary public
közjegyző
bank statement
banki egyenlegközlő
service charge
szolgáltatási díj
deposit account
letéti számla
savings account
takarékbetét számla
giro system
zsíró rendszer
bank transfer
banki átutalás
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
nemzetközi bankügyi pénzügyi telekommunikációs társaság
telematic
telematikus
interbank
bank közti
reconciliation
egyeztetés
mortgage
jelzáloghitel
real estate
ingatlan
asset
vagyontárgy
to pledge
elzálogosít
security
biztosíték
lien
zálogjog
collateral
kölcsönbiztosíték
fixed rate
kötött kamatozású
variable rate
változó kamatozású
benchmark
bázis kamat
London Interbank Offered Rate)
londoni bankközi referencia kamatláb
Budapest Interbank Offered Rate
budapesti bankközi referencia kamatláb
mortgagor
jelzálogadós
to default
fizetésképtelen lesz
mortgagee
jelzálog tulajdonos
to foreclose the mortgage
jelzáloggal megterhelt ingatlant lefoglal
pre-scoring
előzetes hitelképesség vizsgálat
eligible for a loan
hitelképes
own resources
saját erő
tenor
lejárati idő
appraiser
értékbecslő
appraisal
értékbecslés
ownership registration
tulajdoni lap