Level 18 Level 20
Level 19

4C II.


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
contract of sale
adásvételi szerződés
Land Registry Office
Földhivatal
tax returns
adóbevallás
delinquent
hátralékos
guarantor
kezes
undertaking
kötelezettségvállalás
real property
ingatlan
government securities
állami értékpapírok, kincstárjegyek
savings deposit
takarékbetét
factoring
faktorálás
debt collection
adósság behajtás
deferred payments
késleltetett, utólagos fizetés
delayes payment
késedelmes fizetés
non-payment
nemfizetés
to bypass a problem
áthidal egy problémát
face value
névérték
to settle a debt
adósságot kiegyenlít
without recourse
visszkereset nélkül
with recourse
visszkeresettel
payment in advance
előre fizetés
open account
hitelszámla
bill of exchange
váltó
documentary collection
okmányos beszedés
documentary letter of credit
okmányos hitellevél
dam
gát
cash with order
fizetés megrendeléskor
cash on delivery
fizetés átvételkor
parcel post
csomagküldő szolgálat
postal charges
kézbesítési díj
open account
hitelszámla
statement of account
számlakivonat
bill of exchange
váltó
drawer
váltó kibocsátója
drawee
a váltó
to dispatch
elküld,címzettnek felad
sight draft
látra szóló váltó
term draft
határozott napra szóló váltó
to discount a B/E
váltót leszámítol
to endorse
forgat, átruház
documentary collection
okmányos beszedés
bill of lading
hajóraklevél
documents against acceptance
áruokmányok váltó elfogadása ellenében
documentary letter of credit
okmányos hitellevél
specification
részletes felsorolás
to comply with terms
teljesíti a feltételeket