Level 21 Level 23

59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
business legal form
vállalkozás jogi formája
entrepreneur
vállalkozó
financial returns
pénzügyi megtérülés, haszon
sole trader
egyéni vállalkozó
sole proprietorship
egyéni vállalkozás
craftsman
kézműves,iparos
skilled workman
szakképzett munkás
operational cost
működési költség
corporate tax
társasági adó
tailor-made service
személyre szabott szolgáltatás
unlimited liability
korlátlan felelősség
partnership
társulás
deed of partnership
közjegyzői okirat
dispute
vita
Partnership Act
társasági törvény
pro-rata share
arányos rész
net returns
nettó nyereség
to resign
lemond
to go bankrupt
csődbe megy
general partnership
közkereseti társaság
limited partnership
betéti társaság
limited liability partnership
korlátolt felelősségű társaság
jointly
együttesen
severally
egyénileg
to incur
előidéz
sleeping partner
csendestárs
invested capital
alaptőke
omission
mulasztás
seperate legal identity
önálló jogi személy
to sue
beperel
limited company
korlátolt felelősségű részvénytársaság
registered capital
jegyzett tőke
nominal value
névérték
board of directors
igazgatótanács
private limited company
zrt
public limited company
nyrt
limited company by shares
zártkörűen működő rt
to come into force
hatályba lép
franchisor
névátadó
franchisee
névátvevő
trademark
védjegy
logo
embléma
obligations
kötelezettségek
responsibilities
felelősségű területek
franchise agreement
franchise szerződés
franchise fee
franchise díj
management service fee
jogdíj
annual turnover
éves árbevétel
advertising fee
reklámdíj
operations manual
működési kézikönyv
cooperative
szövetkezet
joint venture
vegyesvállalat
merger
fúzió
to merge
összeolvad
cost-efficient
költséghatékony
conglomeration
konglomeráció
acquisition
felvásárlás
holding company
anyavállalat
subsidiary
leányvállalat