Level 22 Level 24

96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
corporate structure
szervezeti felépítés
vertical structure
vertikális szervezeti struktúra
horizontal structure
horizontális szervezeti struktúra
chain of command
utasítási láncolat
to report to sy
beszámol
corporate ladder
vállalati ranglétra
promotion opportunity
előrelépési lehetőség
linear structure
lineáris szervezeti struktúra
Chief Financial Officer
pénzügyi igazgató
Chief Information Officer
informatikai igazgató
Chief Operations Officer
operációs vezető
authority
hatalom
functional structure
funkcionális szervezeti struktúra
accounting
számvitel
research and development
kutatás-fejlesztés
Human Resources
emberi erőforrások
to pursue
hajszol
to diverge from
eltávolodik
to boost
ösztönöz
divisional structure
divizionális szervezeti struktúra
matrix structure
mátrix szervezet
expertise
szakértelem
to dissolve
feloszlik
assignment
feladat
marketing department
marketing osztály
public relations department
PR osztály
finance department
pénzügyi osztály
production department
termelési osztály
quality assurance department
minőségbiztosítási osztály
quality control department
minőségellenőrzési osztály
information technology department
információ technológiai osztály
sales department
értékesítési osztály
purchasing department
beszerzési osztály
logistics department
logisztikai osztály
legal department
jogi osztály
clientele
ügyfélkör
targeted messages
célzott üzenet
fair
vásár
exhibition
kiállítás
to build up trust in the company
kiépíti a bizalmat a vállalat iránt
to enhance
fokoz, növel
internal PR activities
belső PR tevékenységek
maintenance
karbantartás
recruiting
toborzás
to promote
előléptet
budget
költségvetés
audit
ellenőrzés
book-keeping
könyvelés
payroll
fizetési jegyzék
month-end close
havi zárás
relevant
vonatkozó
operative
hatályos
quality directives
minőségi előírások
quality assurance
minőségbíztosítás
pre-set
előre meghatározott
quality control
minőségellenőrzés
cost-effective
költséghatékony
manufacturing method
gyártási eljárás
competitive advantage
versenyelőny
supplier
beszállító
subcontractor
alvállalkozó
shortage
hiány
inventory
raktárkészlet
shipping documents
szállítási okmányok
real estate transactions
ingatlanügyletek
drafting of a contract
szerződés megszövegezése
debt collection
adósság behajtás
litigation
pereskedés
presecution
bűnvádi eljárás
functions of management
a vezetés funkciói
planning
tervezés
organising
szervezés
staffing
munkaerő szervezés
directing
irányítás
controlling
ellenőrzés
board of directors
igazgatótanács
supervisory board
felügyelőbizottság
remuneration
díjazás, bérezés
one-tier board system
egyszíntű igazgatótanács
two-tier system
kétszintű igazgatótanács
executive board
vállalati igazgatótanács
to opt for
választ
chair of the board
igazgatótanács elnöke
intermediary
közvetítő
senior management
felsővezető
chief executive officer
vezérigazgató
leadership style
vezetési stílus
autocratic
autokratikus
consultative
tanácskozó
democratic
demokratikus
laissez-fare
megengedő
authoritarian
tekintélyelvű
subordinates
beosztottak
mentor
mentor, tanácsadó
facilitator
vezető, segítő
high standards
magas elvárások