Level 28 Level 30

69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
market research
piackutatás
marketing research
marketing kutatás
scope
hatáskör
product research
termékkutatás
price research
árkutatás
sales research
értékesítés-kutatás
promotion research
eladásösztönzés-kutatás
business research
vállalatkutatás
customer behaviour
fogyasztói magatartás
motivation research
motivációkutatás
qualitative research
kvalitatív kutatás
focus group
fókuszcsoport
projective techniques
kivetítési technikák
quantitative research
kvantitatív kutatás
source of data
adatforrás
primary source
elsődleges adatforrás
secondary source
másodlagos adatforrás
primary research
helyszíni piackutatás
to start from scratch
a nulláról kezd valamit
secondary research
másodlagos kutatás
accurate
pontos
method of research
kutatási módszer
collation
gyűjtés
accuracy
pontosság, szabatosság, precizitás
reliability
megbízhatóság
to conduct research
kutatást vezet, lebonyolít
observation
megfigyelés
experiment
kísérlet
survey
felmérés
mystery shopping
tesztvásárlás
projective techniques
kivetítési módszerek
omnibus study
gyűjteményes felmérés
sampling
mintavétel
random sample
véletlen minta
stratified sample
rétegzett minta
cluster sample
csoportos minta
subset
alcsoport
audit
ellenőrzés
national launch
országos bevezetés
to display
kitesz (áruház polcaira)
outlet
üzlet
to contemplate
szemlél (vmit)
personal interview
személyes beszélgetés
postal survey
megkérdezés postai úton
telephone survey
telefonos megkérdezés
panel survey
törzsminta megkérdezés
respondent
válaszadó
physical prompt
segédeszköz
drawback
hátrány
biased
elfogult
in-depth
alapos és részletes
to commission
megrendel
merit
előny
to collate
összeállít
to generate
eredményez
dispersed
(nagy) szóródású
incentive
ösztönzés
spyware
kémprogram
malware
rosszindulatú szoftver
customer-focused
vásárló-központú
mystery shopper
tesztvásárló
customer service
vevőszolgálat
ethics
etika
cartoon series
rajzfilm
bubble
szövegbuborék
subconscious
tudatalatti
to recruit
toboroz
commitment
elkötelezettség
entry
bejegyzés