Level 40 Level 42
Level 41

Caminhando por aí


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bówùguǎn
museu
sìmiào
templo
jiàotáng
igreja; catedral
jiǔdiàn
hotel
jiànshēn
exercitar
jiànshēn fáng
academia
qiáo
ponte
chángjiāng
Chang Jiang (rio Yangtze)
chángjiāng dà qiáo
Ponte do rio Yangtze
chángchéng
a Grande Muralha (da China)
diànyǐng
filme
kàn diànyǐng
assistir um filme
diànyǐngyuàn
cinema
huánggōng
palácio imperial
gǎngkǒu
porto
zǐjìnchéng
a cidade proibida
guángchǎng
praça pública
tiānānmén guángchǎng
Praça da Paz Celestial
kāichē
dirigir; conduzir
jìn
perto; próximo
yuǎn
longe
fùjìn
nas proximidades
yáo yuǎn
distante
lí...jìn
perto de ...; próximo a ...
lí...yuǎn
longe de …
jiù zài zhèlǐ
bem aqui