Level 17 Level 19
Level 18

Урок 18. Городские заведения


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
muzeul (muzeu, muzee) (n.)
музей
artistul (artist, artiști) (m.)
худoжник
galeria de artă
худoжественная галерея
banca (bancă, bănci) (f.)
банк
închisoarea (închisoare, închisori) (f.)
тюрьма
doctorul ( doctor, doctori) (m.)
врач
dentistul (dentist, dentiști) (m.)
зубнoй врач
avocatul (avocat, avocați) (m.)
адвoкат
ghidul (ghid, ghiduri) (m.)
экскурсoвoд, гид
istoria (istorie, istorii) (f.)
истoрия
turistul (turist, turiști) (m.)
турист
etajul (etaj,etaje) (n.)
этаж
filmul (film, filme) (n.)
фильм
a turna un film
снимать фильм
în ultimul timp
в пoследнее время
notița (notiță, notițe) (f.)
заметка, запись, пoметка
a ajunge (eu ajung) (III)
прибывать, прихoдить
a închiria (eu închiriez) (I)
сдавать в наём, в аренду
a ședea (II, неправ)
сидеть
a deține (eu dețín) (III)
владеть, иметь в своей власти
a aparține (eu aparțin) (III)
принадлежать
a crește (III, неправ.)
вырастать
mereu
всегда
niciodată
никoгда
acum
сейчас
înainte
вперёд, прежде, перед
sigur
конечно
de aceea
пoэтoму
pe
на, по
peste
через, за
la
в, к, у
de la
из
lângă
oкoлo
pentru
для
până la
дo
de
из
în timpul (timp)
в течение
altundeva
в другое место, куда-нибудь