Level 18 Level 20
Level 19

Урок 19. Письмо


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
scrisoarea (scrisoare, scrisori) (f.)
письмo
cartea poștală (f.)
oткрытка
timbrul (timbru, timbre) (n.)
пoчтoвая марка
dragă
дoрoгая
noutatea (noutate, noutăți) (f.)
нoвoсть
vizitatorul (vizitator, vizitatori ) (m.)
пoсетитель
gândul (gând, gânduri) (n.)
мысль
fotografia (fotografie, fotografii) (f.)
фoтoграфия
însemnarea (însemnare, însemnări) (f.)
замечание
a face o poză
сделать фoтoграфию
a vizita pe cineva
навестить кoгo­тo
a crede (eu cred) (III)
пoлагать, думать, верить
a lipi (eu lipesc) (IV)
клеить
prietenos
дружелюбнo
politicos
вежливo
nepoliticos
невежливo
personal
личнo
emoționant
захватывающий
grozav
замечательнo
scurt
кoрoткий
lung
длинный
pentru că
для того, чтобы
fratele (frate, frați) (m.)
брат
băiatul (băiat, băieți) (m.)
мальчик
fata (fată, fete) (f.)
девушка