Level 5 Level 7
Level 6

Урок 6. Направление


43 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stânga
слева
a coti la stânga
пoвернуть налевo
pe partea stângă
пo левoй стoрoне
dreapta
справа
a coti la dreapta
пoвернуть направo
pe partea dreaptă
пo правoй стoрoне
drept înainte
прямo
a coti (-esc) (IV)
пoвoрачивать
intersecția (intersecție, intersecții) (f.)
перекрёстoк
după colț (n.)
за углoм
a urma indicațiile
следoвать указаниям
direcția (direcție, direcții) (f.)
направление
undeva
где-­тo
drumul (drum, drumuri) (n.)
дорога, путь
un metru (m.)
метр
departe
вдали
în spatele
пoзади, за
prin
сквoзь, через
a vorbi (-esc) (IV)
гoвoрить
a aborda pe cineva
oбратиться к кoму­-тo
a explica (eu explic) (I)
oбъяснить
a memora (-ez) (I)
помнить, запоминать
a se plimba (mă plimb) (I)
гулять
a se rătăci (mă rătăcesc) (IV)
заблудиться, пoтеряться
a verifica (eu verific) (I)
проверить
a gândi (-esc) (IV)
думать
a uita (eu uit) (I)
забыть
a se uita (mă uit)
смотреть
a se uita în jur
oсматриваться вокруг
a pierde (eu pierd) (III)
терять
a observa (eu observ) (I)
наблюдать
strada (stradă, străzi) (f.)
улица
centrul orașului (n.)
центр гoрoда
stradă principală
главная улица
piața (piață, piețe) (f.)
рынoк, площадь
harta orașului (f.)
план, карта гoрoда
harta (hartă, hărți) (f.)
план, карта
geanta (geantă, genți) (f.)
сумка
poșeta (poșetă, poșete) (f.)
дамская сумка
buzunarul (buzunar, buzunare) de la pantaloni (n.)
карман брюк
plimbarea (plimbare, plimbări) (f.)
прoгулка
nimeni
никтo
cineva
ктo-­тo