Level 2
Level 1

1 - 50


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ankdamm
Grupp eller miljö som är lite efterbliven och stillastående
Kokar ner till
Själva essensen/kärnan av något
Hänga läpp
Att sura
Komma på grön kvist
Få det bra ställt ekonomiskt
Sitta i klistret
Att ha hamnat i stora svårigheter
Stöta och blöta något
grundligt gå igenom ett problem
Grön av avund
Mycket avundsjuk
Ha en räv bakom örat
Rävar är i fablerna mycket listiga och lurar sitt byte genom olika trick
Lämna någon i sticket
Överge någon som är i fara
Göra ett klipp
Göra en snabb affär med god förtjänst
Strida om påvens skägg
Diskutera om oväsentligheter
Mycket väsen för ingenting
Från Carl August Hagbergs översättning av William Shakespeares Much Ado About Nothing
Skrika/sjunga för full hals
Skrika eller sjunga så mycket man orkar
Långt från ära och redlighet
Långt från civilisation och kultur
Bröd och skådespel
Att köpa sig makt av folket genom materiella ting och ytliga nöjen
Tänk först och tala sen
Förmaning att tänka efter innan man yttrar sig
På fem röda
Blixtsnabbt
Stå med mössan i näven
Skamset eller ödmjukt be om något
Av samma skrot och korn
Vara av samma (underförstått dåliga) kvalitet eller sort
Ta kål på någon
Att fullständigt förstöra någon
I sin glans dagar
Under höjdpunkten i livet
Stå i ljusan låga
Då elden fått ordentligt fäste
Gå sin gilla gång
Det händer inget speciellt
Hålla någon på halster
Att vänta med att säga vad någon otåligt undrar
Slita hund
Att arbeta mycket hårt
På sin höjd
En ungefärlig maxgräns
Säga ifrån/till på skarpen
Säga ifrån på ett argt sätt
Dra sin sista suck
Att dö
Det ena eller det andra
Olika alternativ
Göra en blunder
Göra ett mindre fel som omgivningen kan ha överseende med
Stå inför skranket
Ställas till svars
Prata goja
Prata strunt
Hålla någon stången
Att hålla stånd mot någon
Inget man snyter ur näsan
Påpekande om något som är väldigt svårt att åstadkomma
I sakta mak
Långsamt
För allt vad tygen håller
I full fart
Sitta på sina höga hästar
En överlägsen attityd hos någon som står över en annan person i rang eller annan hierarki
Hugga i sten
Grundligt missta sig
Gilla läget
Att göra det bästa av en uppkommen situation
Ta sig (själv) i kragen
Rycka upp sig och ta tag i sina problem i stället för att låta sig nedtryckas av dem
Två sina händer
Att avsäga sig ansvaret för något
En gång för alla
Om något som utförs eller sker med avgörande och för all framtid bestående konsekvenser
Ur led är tiden
Konstatera att något gått fel
Stå vid skampålen
Att i något officiellt sammanhang få skämmas för något man gjort
Gå på pumpen
Att misslyckas
Låta maten tysta mun
Vara tyst medan man äter
Rulla på
Saker går enligt planerna
Vara vid sunda vätskor
Ofta på formen "Inte vara vid sunda vätskor"
Vara dödens lammunge
Att vara räddningslöst förlorad
Skräckblandad förtjusning
Att både glädja sig och oroa sig för något