Level 11 Level 13
Level 12

551 - 600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sätta sig på höga hästar
Vara övermodigt självsäker
Ge vid handen (att)
Påvisar
Sminka en påve
Avlida
Få vatten på sin kvarn
Någon har hävdat en åsikt och det visar sig att han eller hon får ytterligare argument som styrker det han eller hon hävdat
Osvuret är bäst
Används för att poängtera att det som utlovas helt eller delvis beror på omständigheter som står utanför löftesgivarens kontroll och att det därför inte finns några fullständiga garantier
Göra en höna av en fjäder
Försöka få en fråga eller problemställning att verka viktigare eller mer komplicerad än vad den är
Fis i vinden
Något obetydligt
På lösa boliner
Göra något vårdslöst och slarvigt
Tänka på refrängen
Förbereda sig för att dra sig tillbaka
Kasta yxan i sjön
Ge upp
Från vettet
Att inte kunna behärska sig
Varm i kläderna
Van vid förhållandena
Skjuta mygg med kanoner
Använda en onödigt komplicerad eller otymplig metod för att lösa ett problem som kan lösas på ett mycket enklare sätt
Se ljuset i tunneln
Skönja lösningen på ett ytterligt svårt och komplext problem som man arbetat väldigt länge på
Ha tumme med någon
Att åtnjuta någons förtroende
Stå på öronen
Att ramla okontrollerat
Släkten är värst
Släktband kan innebära beteenden som aldrig skulle accepteras i andra relationssammanhang
Stämma i bäcken
Att ta itu med problem innan de växt sig alltför stora
Vara satt på bar backe
Utblottad
Läsa lagen för någon
Läxa upp någon
Gå i taket
Bli mycket arg
Gå för
Ofta på formen "Jag vet vad du går för"
I ur och skur
Oavsett förhinder
Hålla grytan kokande
Hålla igång någon verksamhet
Slå sina påsar ihop
Att föreslå att börja samarbeta
Skynda långsamt
Tänka sig för utan att för den skull dra ut på något i tiden
I sus och dus
Under ständigt festande
Gammal i gården
Att vara erfaren
Lugn och ro
Rofyllt
Den gubben går/gick inte
Vardagligt
Gå bakom knuten
Att gå och urinera
Brinna för något
Vara mycket engagerad i något
Synda på nåden
Göra något oförargligt men som man egentligen inte borde göra
Stå på sig
Inte låta sig övertalas eller övertygas
Vara het på gröten
Vara ivrig/otålig
Dra sitt strå till stacken
Att lämna sitt bidrag
Ligga lågt
Vara tills vidare försiktig
Kör så det ryker!
Bekräftelse för någon att den är på rätt väg
Till syvende och sist
När allt kommer omkring
Vara under uppsegling
Att vara i annalkande
Ha många järn i elden
Att ha många aktiviteter i gång samtidigt
Smäll på fingrarna
Bli tillrättavisad
I sina bästa år
När man är vid höjdpunkten i livet
Sans och balans
Måttfullt
(Ha/med) glimten i ögat
Ha humor
Ljuga sig blå
Att ljuga mycket i syfte att ta sig ur en svår situation
Privatlivets helgd
Att värna det privata
Ögonaböj
Omedelbart
Ända in i Hälsingland
Långt bort
Vara med på ett hörn
Att (få) delta