Level 12 Level 14
Level 13

601 - 650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Av samma korn och skrå
Variant av uttrycket "Av samma skrot och korn"
Lysa med sin frånvaro
Att uppmärksammas genom att inte delta
Sina nära och kära
Den närmaste familjekretsen
Ligga för fäfot
Om någon eller något som ligger vilande
Ge järnet
Anstränga sig till det yttersta
På det hela taget
I stort sett
Dra ut på något
Förlänga ett skeende
Hålla någon på sträckbänken
Jämförbart med Hålla någon på halster
Sticka huvudet i sanden
Blunda för problem som börjar bli uppenbara
Säker på sin sak
Övertygad
Smida medan järnet är varmt
Behandla saken omgående medan det finns tid som annars kan omintetgöras
Möta sitt Waterloo
Att lida ett stort nederlag som innebär stora konsekvenser
När det kommer till kritan
När något ska avgöras
Lapp på luckan
utsålt
Bjuda till
Anstränga sig
Få något om bakfoten
Att totalt ha missuppfattat något
Historien upprepar sig
Talesätt att inte förvåna sig när något inträffar på nytt
Kasta sten i glashus
Att komma med kritik eller klander när man själv inte har rent samvete
Ta sig för stora friheter
Att göra mer än man får
Slå sig för bröstet
Att tala om hur bra man är
Myndig stämma
Tala med auktoritet
Summa summarum
Sammanfattande kommentar efter en längre utläggning
I sista minuten/i sista ögonblicket
Med knapp marginal
Komma på efterkälken
Komma efter
Sätta bocken till trädgårdsmästare
Att utse en olämplig person till ansvarig
Goddag yxskaft
Att ge ett nonsenssvar på en ställd fråga
Hålla tand för tunga
Att inte avslöja en hemlighet
Äkta hälft
Make eller maka
Över lag
Mestadels
Stå på spel
Det är inte säkert att något går vägen
Dra växlar på något
Utnyttja och dra fördelar av något
Prata bredvid mun
Avslöja hemlighet
Suga på karamellen
Att så länge som möjligt försöka njuta av en vinst eller fördel man erhållit
I säkert förvar
I fängelse
Pompa och ståt
Högtidlig inramning
Binda ris för/åt egen rygg
Själv oavsiktligt erbjuda underlag för kritik
Rinna ut i sanden
Något som inte blir av
Ligga i startgroparna
Vara redo att börja
Ha på fötterna
Vara säker på sin sak i en kontroversiell fråga
Ha sett sina bästa dagar
Något gammalt
Dra/hålla i tåtarna
Att diskret kontrollera och styra
Uppfinna hjulet på nytt
Lägga ner möda på något komplicerat som någon annan redan har gjort
Lögn och förbannad dikt
Osanning
Illa kvickt
Omedelbart
Hålla tungan rätt i mun
Samtidigt kunna hålla reda på och inte blanda ihop många sakförhållanden
Pang på rödbetan
Rakt på sak
(Som) balsam för själen
Något som ger tröst eller lindring
Därom tvista de lärde
När ett problem är svårt eller omöjligt att avgöra
Sticka under stol med
Ofta på formen "Inte sticka under stol med"
Väggarna har öron
(Misstänka att) någon obehörig lyssnar på en konversation