Level 16 Level 18
Level 17

801 - 850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Äta någon ur hus och hem
Slösaktig på annans bekostnad
Lägga vantarna på något
Att lägga beslag på något
Fara med osanning
Ljuga
Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin
Att anpassa sitt budskap efter mottagarens förutsättningar att förstå vad man talar om
Ha långa fingrar
Vara tjuvaktig
Gudars skymning!
Kraftuttryck vid åsynen av något mycket oväntat
Sätta livet till
Att omkomma
Stå och väga
En småsak kan avgöra hur något ska sluta
Vända på kuttingen
Göra något på ett helt annat sätt
Ha långa öron
Någon som gärna skvallrar
Rörd till tårar
Starkt berörd
Ett hår av Hin
En mycket elak eller sarkastisk person
Hålla ångan uppe
Se till att fortsätta tills ett mål är uppnått / vunnet
Det blev pannkaka av alltihop
När något blivit helt misslyckat
Sitta i samma båt
Att vara i samma (ofta svåra) situation som någon annan
Ställa sig i skamvrån
Att tvingas att skämmas för något man sagt eller gjort
Vara helt under isen
Vara tillfälligt dålig på det man ska göra
Mittåt!
Ett uttryck för att man rättar sig själv efter att ha kommit på att det man sagt är felaktigt
Stå på god fot med någon
Att ha ett gott förhållande till någon
Slå två flugor i en smäll
Att vara mycket effektiv genom att lösa två (eller flera) problem med en och samma åtgärd
Få upp ögonen för
Uppmärksamma någon eller något
Sent om sider
På tiden
Få det hett om öronen
Få problem
Vara av det rätta virket
Att vara tillräcklig för uppgiften i fråga
Kejsarens nya kläder
Något nytt och märkvärdigt som i själva verket är en bluff
Rida ut en storm
Att klara en svår situation
Visa sig på styva linan
Att visa sig skicklig på något när andra ser på
Ta för stora ord i sin mun
Att inte ha täckning för det man säger
Stöpt i samma form
Det att någon eller något är exceptionellt lik någon/något annan
Känna hur vinden blåser
Att inte stå för vad man tycker utan rätta sin uppfattning efter vad andra anser
Blåsa faran över
Konstatera att det farliga läget har passerat
Råka i luven på varandra
Att råka i bråk
Gå stick i stäv med något
Beskrivning av ett motsatsförhållande
Rymma fältet
Att ge upp motståndet
Tår på tand
Dricka snaps
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort
Från Esaias Tegnérs dikt Det eviga
En ond cirkel
Ogynnsam utveckling där det ena onda ger det andra
Stryka någon medhårs
Hålla med i syfte att blidka
Vara skarpaste/vassaste kniven i lådan
Ofta på formen "Inte vara skarpaste/vassaste kniven i lådan" Att lida av bristande förstånd i jämförelse med andra personer inom en grupp
Ur gängorna
Vara nedslagen
Med/Ha näsan ovanför vattenbrynet
Befinna sig i en ekonomisk situation där man nätt och jämnt klarar sig
Tacka sin lyckliga stjärna
Ha en väldig tur
Röra upp himmel och jord
Uppbjuda alla krafter
Dra åt svångremmen
Anpassa sig efter knappare ekonomiska förhållanden
Gråta över spilld mjölk
Ofta på formen "Inte gråta över spilld mjölk"
Slå ner sina bopålar
Bosätta sig på en viss plats
Man skall köpa till sillen och sälja till kräftorna
Gammalt osäkert talesätt bland aktiehandlare att köpa aktier till midsommar och sälja till kräftsäsongen i augusti
Ur fas
I otakt
Inte ett jota
Absolut ingenting
Så tyst att man kan höra en knappnål falla
Att något är mycket tyst