Level 20 Level 22
Level 21

1001 - 1050


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fel ute
Har dragit fel slutsats
Få nöja sig med smulorna från den rikes bord
Få nöja sig med det lilla som blir över som egentligen saknar värde
Inte ett öga torrt
När något varit rörande
Vara ute i ogjort väder
Att företa något utan tillräcklig anledning
Gå dit näsan pekar
Att inte tänka sig för
Peka med hela handen
Extra tydligt påpekande att något ska göras omgående
Skämmas ögonen ur sig
Skämmas mycket
Det knallar och går
Allt är som det skall
Dra/skära/ta alla över en/samma kam eller låta alla gå över samma kam
att negativt bedöma alla efter samma mall
Lyset är på men det är ingen hemma
Slangartat uttryck för att beskriva någon med stirrande ögon inte verkar vara vid full mental hälsa eller närvarande
Få saker ur händerna
Få saker gjorda
Slå ett slag för något
Förespråka något
Dra något gammalt över sig
När man vill avfärda någon eller inte ha med någon att göra: "Hen kan dra något gammalt över sig!"[]
Grabben med choklad i
Någon rekorderlig
Verkligheten överträffar (ofta) dikten
Konstaterande av att något komplext blev/gick betydligt bättre än man kunnat drömma om
Knyta till/ihop säcken
Göra klart det sista i exempelvis ett projekt eller en arbetsuppgift som består av många steg
Vara nära ögat
Det höll på att gå riktigt illa
Ha höga tankar om någon
Värdera någon högt
Sitta i klistret
Att ha hamnat i stora svårigheter
Knaka i fogarna
Vara nära att brista
Leva loppan
Föra ett utsvävande liv eller också väsnas och bråka
Hålla alla trådar i sin hand
Ha full kontroll
Vända kappan efter vinden
Ja-sägare
Ha ett finger med i leken
Vara delaktig på något sätt i ett större sammanhang
Gå för långt
Överdriva
Ge sig till känna
Avslöja vem man är
Ha sitt på det torra
Ha en säker ekonomisk ställning
Svårfjällad fisk
Omdöme om en person som medvetet håller sig undan
Till det yttersta
Att anstränga sig med allt som man har
Med flaggan i topp
Inte visa utåt att det garanterat "barkar åt skogen"
Gator och torg
Där allmänheten befinner sig
Alla tiders
Utomordentligt
I stort sett
I det närmaste
Ha skinn på näsan
Att ha bestämda åsikter och inte vara rädd för mothugg
Spela Allan
Vara medvetet överlägsen mot andra och njuta av situationen att andra inte kan lika mycket
Slå i taket
Något når sitt högsta möjliga eller tillåtna värde
Timglaset är fullt
Tiden är ute
Undantaget som bekräftar regeln
Förmodan att ett exempel på en avvikelse från en tes i verkligheten stöder denna
I det närmaste
Nästan
Rulla hatt
Att festa vilt
Få en släng av sleven
Få sin beskärda del
Vara i krokarna
Befinna sig i geografisk närhet
Gå bort
Avlida
Sitta hårt åt
Vara svårt
Nu är jag ute på okänt vatten
Jag medverkar i ett för mig okänt ämne eller område
Svagaste länken i kedjan
Den del som är mest osäker i en process av inbördes beroende delar
(Som) balsam för själen
Något som ger tröst eller lindring
Dra sig till minnes
Erinra sig
Nu är det klippt
När något misslyckas
Förstå hur landet ligger
Förstå sammanhanget