Level 21 Level 23
Level 22

1051 - 1100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Få blod på händerna
Indirekt göra sig skyldig till något
Bygger bo i huvudet
När man får något att grubbla och tänka på eller oroa sig över
Lägga rabarber på något
Passa på att lägga beslag på något värdefullt på ett listigt
Såga någon/något vid fotknölarna
Tillintetgörande kritik
Vara grov i munnen
Att svära mycket
Få frispel
Bli väldigt upphetsad (termen hämtad från flipperspel)
Glida in (eller med) på en räkmacka
Att någon har det synnerligen lätt i ett visst sammanhang
Intet (är) nytt under solen
Talesätt att inte förvåna sig när något inträffar en andra (tredje
Slå dank
Att gå sysslolös
Ta sig vatten över huvudet
Att åta sig mer än man klarar av på ett sätt som kan leda till stora problem för en själv
Gå under jorden
Försvinna
Tummen i ögat
Att ha någon under kontroll/uppsikt så att den/de inte ställer till besvär eller skapar problem
Mötas på halva vägen
Kompromissa lika mycket var
Stå för fiolerna
Svara för kostnaderna
I laga ordning
Enligt reglementet
Nu trillade polletten ner
Uttryck som betecknar att någon (plötsligt) kommit till insikt om innebörden av en argumentation eller en problematik
Sitta säkert i sadeln
Ha en trygg och ohotad position
Gå bärsärkagång
Slåss och förstöra utan tanke på konsekvenserna
Ha ett välsmort munläder
Äga ordets gåva
Behandla/ta i någon med silkesvantar
Behandla någon mycket försiktigt
Ha tummen mitt i handen
Att vara opraktiskt lagd
Vara på håret
Vara på "vippen"
Råttorna lämnar ett sjunkande skepp
Man vet att något är på väg mot undergång när även de mest oansenliga eller sämst betalda lämnar "skutan"
Ta en ände med förskräckelse
Kan sluta/gå riktigt illa
Så sant som det är sagt
Oftast ironiskt om en truism
Få något på hjärnan
Envist hålla på med något till synes obefogat
Gråa håret
En person som med ålderns rätt och lång yrkeskarriär har stor erfarenhet av något
Slit den med hälsan!
Kommentar av givare när något begärts att få behållas som givaren inte ser något värde i
Sin glans dagar
Någon som befinner sig på höjdpunkten i sin karriär
Sätta någon på piedestal
Högakta
Ta en kula för någon
Offra sig
Ha alla taggar utåt
Inte vara mottaglig för avvikande åsikter
Örnkoll
Ha fullständig kontroll över något
Sträcka vapen
Kapitulera
Dra på trissor
Uttryck för förvåning eller lättare missnöje
Sätta något under lupp
Att noggrant undersöka något
Prata i nattmössan
Att prata som i sömnen
Vara ute i kylan
Att ha fallit i onåd
Hänga på gärsgårn
"Gärsgårn" = gärdesgården
Täppa till munnen på någon
Att hindra någon från att yttra sig
Stolt som en tupp
Mallig
Ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen
Att i en affärsuppgörelse ta igen för en annan
Suga på ramarna
Att ha det knappt
Tappad bakom en vagn
Att vara ointelligent eller ha långsam uppfattningsförmåga
Synd på så rara ärtor
Något dyrbart eller sällsynt går förlorat
Uppe med tuppen
Tidigt uppe ur sängen
Lova guld och gröna skogar
Lova mer än man kan hålla
Prata i vädret
Att prata smörja
Stånga hornen av sig
Att skaffa sig utlopp för sin sexualdrift
Intresseklubben antecknar
Ironisk anmärkning