Level 22 Level 24
Level 23

1101 - 1150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Släta över något
Förringa ett missöde
Leka rommen av sig
Att skaffa sig utlopp för sin sexualdrift
Ha mycket innanför pannbenet
Att besitta stor intellektuell begåvning
Född i farstun
En obegåvad
Lägga locket på
Se till att det hålls tyst om något
Pudelns kärna
Den dolda inre innebörden av något
Nu går skam på torra land
Någon har gjort något som han/hon borde skämmas för
Låtsas som om det regnar
Låtsas som om något inte sker fast det är uppenbart att det gör det
Köra någon på porten
Att tvinga någon att lämna byggnaden
Vara om sig och kring sig
Att alltid se efter sina ekonomiska intressen alternativt att vara fladdrig
Det vete fåglarna
När man inte vet eller är osäker
Utan en tråd på kroppen
Naken
Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess
Det har gått väldigt lång tid
Surfa på nätet
Söka sig fram på World Wide Web ofta i betydelsen slumpmässigt
Vara höljt i dunkel
Att vara okänd
På rak arm
Ofta i formen "det vet jag inte på rak arm"
Med byxorna nere
Ertappad/avslöjad i en självförvållad situation som man får skämmas för inför andra
Ta det kallt
Att ta något med fattning
Vara i sjunde himlen
Vara i ett tillstånd av högsta lycka
Få/ge svar på tal
Få ett starkt motargument
Gå åt skogen
Misslyckas
Vara sig själv nog
Bara se till sina egna intressen
Vara på allas läppar
Vara det som "alla" pratar om
Dra mig baklänges
Uttryck för förvåning
Lida mot sitt slut
Snart vara slut
Känna sina löss på gången
Att känna igen någons oftast tvivelaktiga avsikter
Vara uppe med tuppen
Att vara uppe mycket tidigt i gryningen när tuppen börjar gala
Tala ett annat språk
Uttrycka något annat än vad som sägs
Tids nog
Något kommer att utföras/lösa sig med tiden
Intresseflagg
Se Intresseklubben antecknar
Skinn på näsan
Bestämd
Blommor och bin
Vardagligt om frågor som rör fortplantning och sexualitet (när man till exempel talar om dem med barn)
Det täcka könet
Kvinnan
Storm i ett vattenglas
Överdriva kraftigt för att få något att framstå som viktigare än det egentligen är
Vända andra kinden till
Inte bli arg över någon oförrätt utan snällt acceptera den
Prata smörja
Att prata strunt
Hoppa upp och sätta sig på något
Vara säker på något
Ha kläm på något
Ha (relativt) goda kunskaper om något
Ha något i släptåg
Ha något till en början dolt som framkommer
Tagen på sängen
Överraskad
Sista spiken i kistan
Den sista åtgärd eller händelse som slutligen resulterar i att något definitivt är förlorat
Ta skruv
Få önskad effekt
Eld och lågor
Att vara entusiastisk
Bara toppen av ett isberg/på isberget
Man börjar inse att ett problem är betydligt större än det verkar vid en första anblick
Hålla ögonen på något
Vaka eller bevaka något eller någon
Kratta manegen
Ge någon de bästa förutsättningarna
Kyssa sin faster/som att kyssa sin faster
Menlöst
Lova runt och hålla tunt
Storvulna löften som i slutänden visar sig inte är mycket värda
Något har sett/ser dagens ljus
Något nytt/nyskapat som presenterats
Hålla låda
Att tala kontinuerligt