Level 27 Level 29
Level 28

1351 - 1400


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I sitt anletes svett
Jobba på med stor ansträngning så att svetten lackar
Hålla sig i skinnet
Lugna ner sig
Vara dödens lammunge
Att vara räddningslöst förlorad
Lägga sig ner och dö
Att ge upp och sluta kämpa
Köpa grisen i säcken
Att ge sig in i något utan att ha alla eventuella konsekvenser klara för sig
Tappa hakan
Att se mycket förvånad ut och bli mållös ut utan att kunna dölja det
Jaga någon med blåslampa
Sätta press på någon
Falla någon på läppen
Något som gillas skarpt efter vederbörandes eget tycke och smak
Mala på
Att enformigt tala oavbrutet
Vara du och bror med någon
Att stå någon nära
Hårda bud i Mellerud
Jobbig situation
Falla på eget grepp
Misslyckas med en plan man har gjort upp
Byta fot i dansen
Ändra förutsättningarna i en mycket påkostad och under lång tid väl planerad inriktning där allting löper planenligt och problemfritt
Tummen i ögat
Att ha någon under kontroll/uppsikt så att den/de inte ställer till besvär eller skapar problem
Ha spenderbyxorna på sig
Att vara generös och göra av med (osedvanligt) mycket pengar
Lyfta på förlåten
Avslöja något till viss del
Gå över lik
Att låta ändamålet helga medlen
Sätta något på kartan
Göra känt
Gå på för högvarv
Att något går fort
Vara uppe med tuppen
Att vara uppe mycket tidigt i gryningen när tuppen börjar gala
Åt fanders
När något har gått fel
Fjärilar i magen
Vara nervös över något nära förestående
Sova på saken
Fundera på något till nästa dag
Stå/sitta med armarna i kors
Låta bli att ingripa i ett skeende trots att det finns möjligheter till det
Livet på en pinne
Lyckligt liv
Mellan skål och vägg
Att tala med varandra i enrum utan att andra personer får reda på vad som sagts
Se skogen för alla träd
Ofta på formen "Inte se skogen för alla träd" Att inte se de stora sammanhangen eftersom man koncentrerar sig alltför hårt på detaljer
Få något som plåster på såren
Få en mindre ersättning eller liknande för en orättvis behandling som (ej fysiskt) skadat någon
Vara i hetluften
Vara delaktig i livliga (ofta offentliga) diskussioner
I senaste laget
Strax innan något är för sent
Tolv öl räcker till alla
All dryck vi har räcker till alla gäster
Slå sig sönder och samman
Skadas svårt
På sin mammas gata
Vara hemmastadd
Få något på rätt köl
Få ordning på
Vara med på noterna
Att förstå det som uttrycks
Falla mellan stolarna
Ett ärende eller motsvarande hamnar mellan olika ansvarsområden och ingen därför tar tag i det
Ta ur bruk
Sluta använda
När skoputsarna frågar om aktietips är det dags att sälja
Gammalt talesätt att när gemene man börjar intressera sig för att investera i aktier står aktiekurserna som högst
Skilja agnarna från vetet
Rensa bort det som inte har något värde
Vara i sjunde himlen
Vara i ett tillstånd av högsta lycka
Dra något i långbänk
Att förhala
Gripa tillfället i flykten
Passa på medan tillfälle bjuds
Tiden har runnit ut
Utmätt tid är slut
Dansen kring den gyllene kalven/guldkalven
Penningdyrkan
Hålla varandra om ryggen
Ge varandra väntjänster utan att det får märkas utåt
Komma till skott med något
Komma igång med något som länge förberetts eller talats om
Fatta galoppen
Förstå något
Vara på samma våglängd
Vara överens i stora drag
På pricken
Något som är helt rätt
Bita i gräset
Förlora