Level 2 Level 4
Level 3

101 - 150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Skörda offer
Att kräva människoliv
Skåda inte en given häst i munnen
Inte kritiskt granska en gåva
Sätta värde på något
Att uppskatta något
Ett streck i räkningen
Ett oväntat hinder
Höjt över allt tvivel
Något väldigt trovärdigt
Ha eld i baken
Ha väldigt bråttom
Så gott som
Nästan
Klä skott
Få stå till svars för något utan att egentligen ha det direkta ansvaret
Simma med/mot strömmen
Att anpassa sig/göra motstånd
Sätta sprätt på pengarna
Att snabbt slösa bort pengarna
Vända på varje sten
Undersöka något noggrant som inte har berättats hela sanningen om
Slå huvudet på spiken
Träffa helt rätt med sina argument i en diskussion
Gå på tomgång
Utan engagemang
Smörklick på het potatis
Näst intill omöjligt att balansera
Driva något till sin spets
Gå så långt det är möjligt i en fråga eller konflikt
Skratta hela vägen till banken
Tjäna mycket pengar på andras bekostnad och öppet glädja sig över det
Få betalt under bordet
Att ta betalt utan att avse att betala skatt för inkomsten
Komma från hjärtat
Att påstå någonting spontant
Kasta (nytt) ljus över något
Tillföra ny information som ökar möjligheterna att lösa ett problem
Komma i bakvattnet
En fråga som prioriterats ner i angelägenhetsgrad
Tala med kluven tunga
Att säga en sak men mena eller göra något helt annat
Försöka ta ner månen
Försöka utföra det omöjliga
Ge någon fria tyglar
Att låta någon handla på eget initiativ
Lägga alla ägg i samma korg
Riskera att förlora allt genom att inte sprida riskerna
Spel för galleriet/gallerierna
Att göra något för syns skull
Tretton på dussinet
Någonting mycket vanligt eller överflödigt
Stirra sig blind på något
Inte förstå de större sammanhangen
Trilla av pinn
Att avlida
Komma på kant med någon
Att bli ovän med någon i mindre grad men där trätan inte kan lösas på kort sikt
Hålla ögonen öppna
Vara vaksam
Sju svåra år
Från Bibeln Första Mosebok
Närma sig med stormsteg
Någon som tar sig fram fort
Bakom flötet
Inte fatta vad som gäller
Ge igen för gammal ost
Hämnas en oförrätt
Vara rakryggad eller Vara rak i ryggen
Stå för sina åsikter
Den fula ankungen
om en förbisedd person som så småningom istället blir beundrad
Springande punkten
Det viktigaste argumentet som avgör en diskussion
Vara sin egen lyckas smed
Varje person ansvarar själv för sin egen framgång
Skita i det blå skåpet
Göra bort sig
Sakta men säkert
Något går framåt och kommer att bli klart
Gå från ord till handling
Genomföra planer
Strama tyglar
Leda någons arbetsuppgifter i detalj och inte tillåta några avvikelser från uppgjord plan
Vara stadd vid kassa
Har gott om likvida medel
Gå in i väggen
Att anstränga sig hårt psykiskt
Gamla surdegar
Gamla olösta frågor och problemställningar som ingen vill ta tag i
Polsk riksdag
Kaotiskt
Få mothugg
Bli kraftigt emotsagd
Gå i väntans tider
Vara gravid
Gå i putten
Gå om intet
Svära i kyrkan
Föreslå något som i allmänhet tolkas som upprörande