Level 3 Level 5
Level 4

151 - 200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Höra från hästens mun
Gå direkt till källan
Leka med elden
Att göra något som är farligt eller kan få negativa konsekvenser
Gå till botten med något
Undersöka något grundligt
Bita av någon
Bryskt avbryta någon
Måla fan på väggen
Att i förväg utgå ifrån att en svårighet kommer att uppstå
Lägga något på is
Tillsvidare skjuta upp en fråga
Röd tråd
Det genomgående
Både hängslen och livrem
Vara överdrivet säkerhetsmedveten eller försiktig
Ta tjuren vid hornen
Att ta tag i en svår/obehaglig uppgift på ett handgripligt sätt
Hjärtat på rätt ställe
Att vara god
Lusläsa
Läsa extremt petigt
Luktar/smakar pyton
Luktar/smakar illa
Sväva i ovisshet
Vara osäker
Lägga kraft bakom orden
Tala övertygande
Få sista ordet
Få rätt angående något
Ha siktet inställt på något
Att ha något som mål
Smolk i glädjebägaren
Något litet som hindrar någots gilla gång
Nöt att knäcka
Något problematiskt som måste lösas
Slå någon/något sönder och samman
Utsätta någon eller något för kraftigt fysiskt våld
Lägga något på hyllan
Att tills vidare skjuta upp ett projekt eller en verksamhet
Lägga sten på börda
Att göra ett problem större eller redan stor arbetsuppgift större
Ha nio liv
Katter sägs i fablerna ha nio liv
Hittepå
Påhitt
Rösta med fötterna
Att gå sin väg (till exempel byta leverantör av något) i stället för att bara klaga
Vädra morgonluft
Se möjligheter
Tappa målföret
Tystna
Inom lagens råmärken
Lagligt
Det går sin gilla gång
När inget sker utom det vanliga
Göra någon en björntjänst
Försöka hjälpa någon med något men istället (och utan att vilja det) endast göra situationen värre för denna person
Ha något på tungan
Att vilja säga något
Ingen fara på taket
Lugnande svar när någon oroar sig mycket över något nära förestående
Utan ände
Något utdraget
Greppa efter ett halmstrå
Att desperat försöka klara en situation
Gå i stöpet
Misslyckas
Göra upp räkningen
Hämnas
Andra bullar
En ny och bättre ordning
En black om foten
Något som är en belastning
Vara på fri fot
Frisläppt från ett häkte eller fängelse
Slå dig/er i backen på
Kraftuttryck för att konfirmera ett sakförhållande
Ett äpple om dagen håller doktorn borta
Även som "Ett äpple om dagen är bra för magen" eller "Ett äpple om dagen håller doktorn från staden"
Stå handfallen
Temporärt mist handlingsförmågan genom att något överraskande har hänt
Gå i bräschen för något
Verka för något
Blåsa upp till snus
Det är/var dags för en snus
Ställa någon mot väggen
Att ställa någon inför faktum och begära att vederbörande bekräftar detta självmant
Vara hugget som stucket
I en valsituation där det inte spelar någon roll hur det utförs
Ta ner skylten
Att avlida
Ur askan i elden
Att ha försökt lösa ett problem
Vara ute på tunn/hal is
Att vara alltför säker på sin sak när man med stor risk kan ha fel
Ute och cykla
Ha fel
Ta en i det andra benet också
Dricka snaps nummer två