Level 4 Level 6
Level 5

201 - 250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Droppen som fick bägaren att rinna över ibland bara droppen
När något gör att tålamodet med något slutiltigt tryter
Säker i sadeln
Säker på sin förmåga
Se med blida ögon på
Ofta på formen "Inte se med blida ögon på"
Hugget som stucket
Två olika sätt att nå samma resultat
Bära något i sitt sköte
Komma att medföra
Ta på kornet
Att skildra naturtroget
Het potatis
Ett besvärligt
Ta något för givet
Att utgå från att något är sant
En droppe i havet
En så obetydlig del att det inte spelar någon roll i sammanhanget
I svinottan
Mycket tidigt på morgonen
Med hull och hår
Ofta på formen "Svälja något med hull och hår"
Vara skarpaste/vassaste kniven i lådan
Ofta på formen "Inte vara skarpaste/vassaste kniven i lådan" Att lida av bristande förstånd i jämförelse med andra personer inom en grupp
Vara på upphällningen
Hålla på att ta slut
Ord och inga visor
Ofta som en kommentar av motparten eller tredje part efter en skarp tillrättavisning i en längre utläggning
Sväva på målet
Uttala sig obestämt eller osäkert
Sparv i tranedansen
Känna sig som en sparv i tranornas dans
Ingen ko på isen
Ingen fara
Lägga på en rem
Springa mycket fort eller att skynda sig
Trampa vatten
Inte komma någon vart
Ta det med ro
Att inte oroas sig
Sånt är livet
Svensk variant av franskans c'est la vie
Skelett i garderoben
Variant: Ha lik i garderoben
Slå dövörat till
Inte bry sig om något man delges
Vara tu tal om något
Ofta på formen "Det är inte tu tal om det" om något som det inte råder något tvivel om
Blek kopia
Något som inte är lika bra som originalet
En fågel har viskat i mitt öra
Ha hört ett rykte
Beväpnad till tänderna
Ha mycket av något
Brinna i knutarna
Det är bråttom
Ligga i
Vara flitig
Kapitalt misslyckande/Att misslyckas kapitalt
Massivt misslyckande
Dansa efter någons pipa
Rätta sig efter någons vilja
Ana ugglor i mossen
Ana något misstänkt
Frid och fröjd
Allt är i sin ordning
Sko sig (på någon)
Vinna fördelar (på någon annans bekostnad)
Dra/släpa benen efter sig eller dra på benen
Att söla
Gå man ur huse
Då många ställer upp för en viktig sak
Få napp
Förutom inom fiske
Härtill är jag nödd och tvungen
Se brasklapp
Tända på alla fyra eller Tända på alla cylindrar
Att gå igång ordentligt
Flaggskeppet i en samling
Den/det finaste som finns i en grupp av annars likvärdiga delar som man extra stolt över
Ha kött på benen
Ha belägg för
Säga flaska
Ofta på formen "Inte säga flaska"
Vara på krigsstigen
Förbereda anfall
Hur understår du dig?
Hur vågar du? Även Understå dig inte att
Ha en käpphäst
Ha ett speciellt ämne
Ligga i lä
Vara underlägsen
Ett litet korn av sanning
En berättelse eller ett rykte kan innehålla delar som är sanna
Ha många strängar på sin lyra
Att vara mångsidig
Hålla sig på mattan
Behärska sig
Gå åt pipan
Gå helt fel