Level 5 Level 7
Level 6

251 - 300


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Gå i egna tankar
Att inte vara fullt närvarande
Ta det med en klackspark
Ta lättvindigt på något utan eftertanke
Vad gäspar skårpan?
Vad är klockan?
Basunera ut
Högljutt meddela något
Tappa koncepten
Bete sig oregerligt eller komma av sig
Förvrida huvudet på någon
Att göra någon tokig
Bära hundhuvudet
Få bära skulden för något
Tappa ansiktet
Att förlora sin prestige
Varken hackat eller malet
Något som ska göras hindras av ovidkommande prat eller tafatt handhavande
Ha en oplockad gås med någon
Ha något otalt med någon
Gå med håven
Tigga komplimanger
Varken bu eller bä
Ofta som svar på en fråga om vad någon anser i ett spörsmål
Skörda sina frukter
Få lida för de (ofta dåliga) konsekvenserna av sitt eget handlande
Kvällens clou
Höjdpunkt
Gå bet på något
Misslyckas med något
Tvätta pengar
Att omvandla pengar som intjänats brottsligt i pengar som kan användas
Slå näven i bordet
Att säga ifrån på ett burdust
Herre på täppan
Någon som regerar
Ute på hal is
Vara alltför säker på sin sak när man med stor risk kan ha fel
Visa tänderna
Att vara aggressiv
Knyta näven i fickan/byxfickan
Att bli upprörd eller arg
Slå in öppna dörrar
Vara överdrivet dramatisk om problem som inte finns
Elda för kråkorna
Slösa med något
Få korgen
Få avslag (oftast på frieri eller motsvarande)
Ha tummen i ögat på någon
Noggrant övervaka någon
Elefant i en porslinsaffär/porslinsbutik
Någon som verbalt eller fysiskt uppför sig mycket klumpigt
Vara på vippen
Vara nära att inträffa
Sätta en rova
Att ramla plötsligt och tungt
Sanningens minut
Det avgörande ögonblicket
Har man tagit Fan i båten får man ro honom i land
Om man antagit sig en allt för stor uppgift får man också slutföra denna
Ur spel
Vara försatt ur spel
Vara karl för sin hatt
Ofta som uppmaning att visa att man duger något till
Vara sig själv närmast
Se till sina egna intressen i första hand
Gå loss på
Kosta
Rim och reson
Förnuftigt
Hamna på överblivna kartan
Att inte bli gift
Kasta loss
Ursprungligen från att lossa tilläggstamparna för en båt från kaj och kasta över dem till båten
Så nära sanningen man kan komma
När något är osäkert men sannolikt
Hjärtat i halsgropen
Att plötsligt bli mycket rädd
Komma undan med blotta förskräckelsen
Komma ur en situation utan att lida skada
Med varm hand
Ta emot någon hjärtligt och välkomnande
Ha huvudet på skaft
Vara klipsk
Ha det väl förspänt
Ha det väl ordnat för sig
Lägga en hämsko på något
Bromsa
Ett oskrivet blad
Ingenting är fastställt
Sjunga på sista versen
Något är på väg att ta slut
Få för gammal ost
En hämnd för en gammal oförrätt
Sätta någon på det hala
Att bringa någon i en förlägenhet
Hålla i schack
Ha kontroll över något eller någon
Dra sig tillbaka
Avlägsna sig