Level 7 Level 9
Level 8

351 - 400


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vara topp tunnor rasande
Att vara extremt arg
En krösus
En mycket rik men snål person
Se färg torka
Något mycket tråkigt
En värld är varje människa
Alla människor är outgrundliga och sammansatta
En nagel i ögat
Någon som är till konstant besvär för någon
Tystnaden talar för sig själv
Något uttalat som möts av tystnad kan tolkas som att ingen förstår
I rödaste rappet
Utan dröjsmål
Träffa den rätta/rätta
Att träffa sin stora kärlek
Spänna bågen för högt
Att sätta för höga mål
Om inte om hade funnits
Uttryck för att påpeka att det kan finnas omständigheter man inte tänkt på
Människans bästa vän är hunden
Gammalt vanligt talesätt om tamhunden
Få på tafsen
Ställas till svars på ett snöpligt sätt
Stå (någon) upp i halsen
Att vara riktigt trött på
Andefattig
Utan inspiration eller skaparförmåga
Syndabock
Att vara den som får bära skulden för något som någon eller några i en grupp människor orsakat där det inte klart fastställts vem som orsakat skadan
Vi är alla olika i Herrens hage
Att bejaka olikheter
Bakom lyckta dörrar
Utan allmän insyn
Ha något i släptåg
Ha något till en början dolt som framkommer
Med mössan i hand
Att vara ödmjuk
Huvuden kommer att rulla
Någon eller några personer kommer att straffas hårt för något misstag
Ge sig i kast (med)
Att göra eller ta itu med något
Sätta någon på pottan/pottkanten
Påtala något som gör det svårt för någon
Vara i sitt esse
Vara i högform
Dra igång
Börja
I rasande fart
Väldigt fort
Man vet vad man har men inte vad man får
Uttryck för att värna om det man har och inte chansa på något ovisst
Lägga sista handen vid något
Att fullborda någonting
Få tji
Uttrycker en observation av att något inte har gått som någon annan hade tänkt (ofta på formen "Där fick han/hon tji")
Ett strå vassare
En smula bättre eller förmer
Ta om 'et från början
Från Hans Alfredsons och Martin Ljungs sketch Guben i låddan i Knäppupp-revyn Karl Gerhards jubelsommar
Flåsa någon i nacken
Att jaga och eller stressa någon
Satsa på fel häst
Att förlora pengar eller annat genom att välja fel handlingsalternativ
Bulla upp
Duka fram mycket mat eller dryck
Saken är biff
Motsvarar: "Saken är Oskar"
Tala ur skägget
Uppmaning till någon att tala klarspråk utan omskrivningar
Vara herre i sitt eget hus
Vara den som bestämmer i sitt eget hus
Samla i ladorna
Samla på sig tillgångar för eventuella framtida behov vid osäkra framtidsutsikter
För hela slanten
Införskaffa något för hela det tillgängliga beloppet
Dra sina färde
Ge sig iväg
Underbart är kort
När något fint eller bra bara varar en liten tid
Ha en skruv lös
Vara lätt korkad
Bollen är rund
Utgången är oviss
Tupp i halsen
När det stockar sig i halsen
Gräva ner stridsyxorna
Sluta fred efter en (längre) tids uppslitande meningsskiljaktigheter
Höja någon till skyarna
Hylla någon
Fara å färde
Ett problem har uppstått som kan få allvarliga konsekvenser
Sitta inne
Avtjäna fängelsestraff
Lägga benen på ryggen
Att fly undan en fara så fort man bara kan
Ful fisk
Skurkaktig person
Slå sig i slang med
Att inleda ett samtal med någon okänd