Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interesarse por
zich interesseren voor
desde el principio
vanaf het begin
el comportamiento
het gedrag
la materia
het vakgebied
despertar el interés
interesse opwekken
la desventaja
het nadeel
la clase particular
de privéles
poner en común
gezamenlijk bespreken
la frontera
de grens
caer en una casilla
op een vakje komen
convencer
overtuigen
la lengua
de tong, de taal
crecer
opgroeien
acabar de
zojuist gedaan hebben
desde pequeño
van kleins af aan