Level 9 Level 11
Level 10

İmani Konularda Sapmalara Reddiye


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hak olan çağrı (dua), ibadet yalnızca O'na olandır.
Ra’d, 14 - 1. Kısım (Allahtan Başkasından Yardım İstemeye Reddiye)
Onların Allah'tan başka çağırdıkları ise, onlara hiçbir şeyle cevap veremezler.
Ra’d, 14 - 2. Kısım (Allahtan Başkasından Yardım İstemeye Reddiye)
Onların durumu yalnızca, ağzına gelsin diye, iki avucunu suya uzatanın boşuna beklemesi gibidir. Oysa ona gelmez.
Ra’d, 14 - 3. Kısım (Allahtan Başkasından Yardım İstemeye Reddiye)
Allah, inkâr edenlere, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi.
Tahrim, 10 - 1. Kısım (Başkası Sayesinde Kurtuluş Anlayışına Reddiye)
İkisi de, salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler.
Tahrim, 10 - 2. Kısım (Başkası Sayesinde Kurtuluş Anlayışına Reddiye)
Bundan dolayı, kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlamadılar.
Tahrim, 10 - 3. Kısım (Başkası Sayesinde Kurtuluş Anlayışına Reddiye)
İkisine de: 'Ateşe diğer girenlerle birlikte girin' denildi.
Tahrim, 10 - 4. Kısım (Başkası Sayesinde Kurtuluş Anlayışına Reddiye)
Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız (savaşa çıktığınız) zaman gerekli araştırmayı yapın
Nisa, 94 - 1. Kısım (Tekfircilik Anlayışına Reddiye)
ve size İslam geleneğine göre selam verene, dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: "Sen mü'min değilsin." demeyin.
Nisa, 94 - 2. Kısım (Tekfircilik Anlayışına Reddiye)
Mü’minlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup düzeltin.
Hucurat, 9 (Büyük Günah İşleyen Kimsenin Kâfir Olduğuna Reddiye)
Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur.
Ahzab, 36 - 1. Kısım (Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisini Kabul Etmeyenler)
Kim Allah'a ve Resulune isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır
Ahzab, 36 - 2. Kısım (Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisini Kabul Etmeyenler)
Peygamber onlara temiz ve hoş şeyleri helal, kötü ve çirkin şeyleri haram kılar.
Araf, 157 (Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisini Kabul Etmeyenler)
Peygamber size ne verirse artık onu alın, size neyi yasakladıysa artık ondan kaçının ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır
Haşr, 7 (Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisini Kabul Etmeyenler)
Rabbinin sözü (Kur’an) hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur.
En’am, 115 (Tarihselcilik Anlayışına Reddiye)
Bu Kur’an sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarmam için bana vahyedildi.
En’am, 19 (Tarihselcilik Anlayışına Reddiye)
Ey Muhammed, biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir.
Sebe, 28 (Tarihselcilik Anlayışına Reddiye)
Bu indirdiğimiz Kur’an, kendinden önceki kitapları doğrulayan, Mekke’yi ve çevresini uyaran mübarek kitapdır.
En’am, 92 (Tarihselcilik Anlayışına Reddiye)