Level 4 Level 6
Level 5

Kur'an-ı Kerim'in Allah Kelamı Olduğunun Delilleri


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hiç şüphesiz, zikri -Kur'an'ı- Biz indirdik, onun koruyucusu da ancak biziz.
Hicr, 9 (Allah Tarafından Korunmuş Olması)
Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'andan şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin.
Bakara, 23 - 1. Kısım (Benzerinin Olmaması)
Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka güvendiklerinizi çağırın.
Bakara, 23 - 2. Kısım (Benzerinin Olmaması)
Onlar hâlâ Kuran’ı gereği gibi düşünmeyecekler mi?
Nisa, 82 - 1. Kısım (İçinde Zıtlıkların Olmaması)
Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı.
Nisa, 82 - 2. Kısım (İçinde Zıtlıkların Olmaması)
Rum orduları en yakın bir yerde yenilgiye uğradı.
Rum, 1-4 - 1. Kısım (Gayb’den Haber Vermesi)
Ama onlar, yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde onları yeneceklerdir.
Rum, 1-4 - 2. Kısım (Gayb’den Haber Vermesi)
Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.
Yasin, 38 (Güneşin Gitmesi -Hareket Halinde Olması-)
O, birinin suyu tatlı ve içmeye elverişli ve diğerinin ki acı ve tuzlu olan iki denizi birbirine saldı,
Furkan, 53 - 1. Kısım (Denizlerin Birbirine Karışmaması)
fakat bu iki tür suyun birbirine karışmasını önleyen bir engel, aşılmaz bir set koydu.
Furkan, 53 - 2. Kısım (Denizlerin Birbirine Karışmaması)