Level 5 Level 7
Level 6

Peygamberlere İman


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.
Nisa, 136 (Peygambere İman)
Biz elçileri Allah'ın izniyle ancak kendilerine itaat edilsin diye gönderdik.
Nisa, 64 (Peygambere İtaat)
O, peygamberini diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için hidayetle ve hak din ile gönderdi.
Fetih, 28 (Peygamber Hidayet İçin Gelmiştir)
And olsun biz, her ümmete, Allah’a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik
Nahl, 36 (Peygamberler Tağuttan Nehyederler)
Senden önce hiç bir elçi göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım:
Enbiya, 25 - 1. Kısım (Peygamberler Tevhide Davet Ederler)
Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin.
Enbiya, 25 - 2. Kısım (Peygamberler Tevhide Davet Ederler)