Level 8 Level 10
Level 9

İmanı Bozup Ortadan Kaldıran Haller


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir?
Ankebut, 68 - 1. Kısım (Küfür)
İnkâr edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?
Ankebut, 68 - 2. Kısım (Küfür)
Sizden kim dininden geri döner ve kâfir olarak ölürse,
Bakara, 217 - 1. Kısım (İrtidat)
artık onların bütün işledikleri amelleri dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır
Bakara, 217 - 2. Kısım (İrtidat)
ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.
Bakara, 217 - 3. Kısım (İrtidat)
İnsanlardan öyle kimseler vardır ki “Biz Allah'a ve ahiret gününe inandık” derler; Oysa inanmış değillerdir.
Bakara, 8 (Nifak -Münafıklık-)
Allah dedi ki: "İki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca benden korkun.
Nahl, 51,52 - 1. Kısım (Şirk)
Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz?
Nahl, 51,52 - 2. Kısım (Şirk)
Şirk, büyük bir zulümdür.
Lokman, 13 (Şirkin Kötülüğü)
Çünkü O Allah, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır,
Maide, 72 - 1. Kısım (Şirkin Cezası)
onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur.
Maide, 72 - 2. Kısım (Şirkin Cezası)
Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz.
Nisa, 48 - 1. Kısım (Şirk Hariç Günahlar Affedilebilir)
Bunun dışında kalanlar ise, onlardan dilediğini bağışlar.
Nisa, 48 - 2. Kısım (Şirk Hariç Günahlar Affedilebilir)
Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini (reislerini) ve rahiplerini rabler ilahlar edindiler ve Meryem oğlu (İsa) Mesih'i de.
Tevbe, 31 - 1. Kısım (Allah’a Ortak Koşulanlar)
Oysa onlar, tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar.
Tevbe, 31 - 2. Kısım (Allah’a Ortak Koşulanlar)
O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir.
Tevbe, 31 - 3. Kısım (Allah’a Ortak Koşulanlar)
Kendi istek ve arzularını (nefsini) ilah edineni gördün mü?
Furkan, 43 (Allah’a Ortak Koşulanlar)
Allah'tan başka taptıklarınız sizler gibi kullardır. Eğer doğru iseniz, hemen onları çağırın da size icabet etsinler.
Araf, 194 (Allah’a Ortak Koşulanlar)
Hayır! “Biz atalarımızı belli bir inanç üzerinde bulduk ve ancak onların izinden giderek doğru yolu buluyoruz” derler
Zuhruf, 23 (Allah’a Ortak Koşulanlar)