Level 29 Level 31
Level 30

Day 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
surplus
илүүдэл
traitor
урвагч, урван тэрслэгч
deliberate
тал талаас нь нухацтай бодох, санаатай хийсэн
vandal
хулигаан, сүйтгэгч
drought
ган гачиг, хуурай
abide
дагаж мөрдөх, амьдрах
unify
нэгтгэх, жигдрүүлэх
summit
оргил, дээд цэг
heed
анхаарах, болгоомжлох, анхаарал тавих
biography
намтар, амьдралын түүх
drench
нэвт норох, нэвт норгох
swarm
үй олон, тоо томшгүй (ж.нь шавьжнууд)
wobble
дайвах, найгах, ганхах
tumult
шуугиан чимээ, нүргээн
kneel
өвдөг сөхрөх, өвдгөөрөө нугарах