Level 30 Level 32
Level 31

Day 31


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dejected
сэтгэл гутсан, гутарсан
obedient
дуулгавартай
recede
ухрах, буцах
tyrant
дураараа дургигч, дарлагч
charity
энэрэх, өгөөмөр сэтгэл гаргах
verdict
шүүхийн тогтоол, шүүгчийн шийдвэр
unearth
илчлэх, илрүүлэх, ухаж гаргах
depart
холдох, одох, үхэл
coincide
давхцах, таарах, тохиох
cancel
цуцлах, болих, хүчингүй болгох
debtor
өртэй хүн, зээлдэгч
legible
гаргацтай, уншихад хялбар
placard
зурагт хуудас
contagious
амархан халдварладаг, халдвартай
clergy
санваартан, лам хувраг