Level 11 Level 13
Level 12

Health


86 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Marary aho
I am sick
Marary ny namako
My friend is sick
Tsy metimety aho
I do not feel well
Mila dokotera aho
I need a doctor
Eto no marary
It hurts here
Nandoa aho
I have vomitted
Fanina aho
I feel dizzy
Tsy mahita tosy aho
I cannot sleep
Tsy mahinan-kanina aho
I cannot eat
Voan'ny gripa aho
I have a cold
Mamay aho
I have a temperature
Tapaka ny tongotro
I have a broken leg
Mivalana aho
I have diarrhea
Farmasia iza no misokatra anio alina?
Which pharmacy is open tonight?
Mila fanafodt [x] aho
I need medication for [x]
Hafiriana no hihinanako ity fanafody ity?
How long do I take this medication?
Misy infection ianao
You have an infection
Mihini ity fanafody ity ianao
Take this medication
SIDA
AIDS
bakteria
bacteria
krampy
cramps
fivalanana
diarrhea
tazo
fever
gripa
flu
crise cardiaque
heart attack
heptita
hepatitis
infection
infection
mifindra
infectious
malaria
malaria
parazita
parasite
aretim-bavony
stomach ache
kitrokely
ankle
sandry
arm
lamosina
back
ra
blood
vatana
body
taolana
bone
ant-doha
brain
nono
breast
tratra
chest
sofina
ear
kiho
elbow
maso
eye
tarehy
face
rantsana
finger
tongotra
foot
volo
hair
tanana
hand
loha
head
fo
heart
faladia
heel
tsinay
intestine
hihy
jaw
lohalika
knee
tongotra
leg
molotra
lip
aty
liver
avokavoka
lung
vava
mouth
hoho
nail
atoka
neck
orona
nose
taolan-tehezana
ribs
soroka
shoulders
hoditra
skin
vavony
stomach
tenda
throat
ankihibe
thumb
rantsan-tongotra
toe
lela
tongue
nify
tooth
lalan-dra
vein
valahana
wrist
anestezia
anesthetic
antibiotika
antibiotics
ody poizina
antidote
aspirinina
aspirin
sparadrap
band-aid
vovo
cotton wool
tsindrona
injection
fanafody
medication
pila
pills
tsindrona
syringe
termometatra
thermometer
calmant
tranquilizer
vitaminina
vitamin