Level 14 Level 16
Level 15

Nature


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Inona ity?
What is this?
Te-hahita [X] aho
I would like to see [X]
[x] io
It is a [X]
Misy poizina ve io?
Is it poisonous?
Mampidi-doza ve ny mikasika an'io?
Is it dangerous to touch?
Hitanao ve io?
Do you see that?
Henanao ve izany?
Do you hear that?
Te-hananika an'io aho
I would like to climb/hike it
Te-hilomano/handehandeha aho
I would like to swim/walk
rivotra
air
biby
animal
renirano kely
brook
rahona
cloud
rivo-doza
cyclone
efitra
desert
vovoka
dust
horohoron-tany
earthquake
afo
fire
voninkazo
flower
ala
forest
diavolana
full moon
avandra
hail
havoana
hill
tanim-boly
field
fahitra
meadow
volana
moon
fotaka
mud
oseanina
ocean
palmie
palm tree
zava-maniry
palnts
renirano
river
fasika
sand
lanitra
sky
setroka
smoke
kintana
star
tafio-drivotra
storm
masoandro
sun
fiposahan'ny masoandro
sunrise
fodian'ny masoandro
sunset
tana-masoandro
sunshine
kotro-baratra
thunder
hazo
tree
lohasaha
valley
izay tazana
view
riana
waterfall
rivotra
wind