Level 18 Level 20
Level 19

Emergency


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Misy aksida atsy
There has been an accident
Misy miteny anglisy ve?
Does anyone speak English
Afaka manampy ahy ve ianao?
Can you help me?
Afaka mikarakara ireo maratra ve ianao?
Can you deal with the injured passengers?
Afaka miantso polisy ve ianao?
Can you call the police?
Afaka miantso dokotera ve ianao?
Can you call a doctor?
Ento amin'ny hopitaly akaiky indrindra aho
Take me to the nearest hospital
Ento dokotera aho
Take me to a doctor
Maratra aho
I am hurt
Marary aho
I am ill
Asehoy ahy kely ny kara-panondronao?
Can you show me your ID?
Aiza ny mpivarotra lasantsy akaiky eto?
Where is the nearest gas station?
Mihitsoka ny fiaranay
Our car is stuck
lasantsy
gasoline
pone
tire
seza
seat
Vonjeo!
Help!
Miantsoa polisy
Call the police!
Aiza by biraon'ny polisy aho?
Where is the police station?
Very aho
I am lost
Mila miresaka amin'ny ny ambasadiko aho
I want to contact my embassy
Mila mpandika teny aho
I need an interpreter
Nisy nangalatra ny [X] ko
My [X] has been stolen
Very ny [X] ko
I lost my [X]
Nisy nanendaka aho
I have been robbed
Tsy nanao izany aho
I did not do that
Mila avocat aho
I need a lawyer
paoketra
bag
fakan-tsary
camera
taratasy
documents
solomaso
eyeglasses
kara-panondro
ID
lakile
key
very
lost
vola
money
mpangaro-paosy
pickpocket
nisy nangalatra
stolen
mpangalatra
theif
porte-feuille
wallet
famantaranandro
watch