Level 19 Level 21
Level 20

Time


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tara aho
I am late
Maika aho
I am in a hurry
Amin'ny firy izao?
What time is it?
Amin'ny firy?
At what time?
Amin ny roa
It is two o'clock
Amin ny roa sy dimy
It is 2:05
Amin'ny roa sy sasany
It is 2:30
Amin'ny telo latsaka fahefany
It is 2:45
Amin'ny telo latsaka dimy
It Is 2:55
Rahoviana?
When (in the future)
Oviana?
When (in the past)?
hariva
afternoon
fotoana vonjena
appointment
andro
day
folakandro
evening
ora
hour
afaka andro vitsivitsy
in a few days
amin'ny maraina
in the morning
amin'ny hariva
in the evening
amin ny alina
in the night
amin'ny atoandro
at nooon
tamin'ny herinandro
last week
tamin'ny iray volana lasa
last month
tamin'ny herintaona
last year
sasak'alina
midnight
minitra
minute
volana
month
maraina
morning
amin'ny herinandro
next week
amin'ny volana ambony
next month
amin'ny herintaona
next year
alina
night
atoandro
noon
izao
now
segondra
second
rahafakampitso
the day after tomorrow
anio maraina
this morning
amin'ity herinandro ity
this week
anio
today
rahampitso
tomorrow
omaly
yesterday
alatsinainy
Monday
talata
Tuesday
alarobia
Wednesday
alakamisy
Thursday
zoma
Friday
asabotsy
Saturday
alahady
Sunday