Level 6 Level 8
Level 7

Accomodation


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hotely
hotel
efitra
room
bungalow
bungalow
toerana filasina
campground
Afaka milasy eto ve?
Can we camp here?
Afaka mitondra ahy amin'ny hotely [NAME] ve ianao?
Can you take me to the [NAME] hotel?
Aiza no misy [OBJECT]
Where is [OBJECT]?
hotely tsara
A good hotel
hotely mora
A cheap hotel
hotely akaiky
A nearby hotel
Atokisana ve ny milasy eto?
Is it safe to camp here?
Hafiriana no azo ijanonana eto?
How long can we stay here
Afaka miambina ity toerana ity ve ianao anio alina?
Can you watch over this place tonight?
Misy rano fisotro ve eto?
Is there drinking water?
Afaka mampirehitra afo ve?
Can we light a fire?
Mbola misy efitra ve?
Do you have any rooms available?
Mila efitra misy fandroana aho
I would like a room with a bathroom.
rano mafana
hot water
jiro
electricity
Ohatrinona isan'indro?
How much is it per day?
Haharitra hafiriana ianaero?
How long will you be staying?
[NUMBER] andro
[NUMBER] days
herinandro
week
Miala tsiny fa efa feno izahay
Sorry, we are full
Aiza ny efitro e?
Can I have a key to my room?
Mandray carte de credit ve ianareo?
Do you take credit cards?
sac a dos
backpack
fandroana
bathroom
fandriana
bed
bodofotsy
blanket
labozia
candle
seza
chair
madio
clean
dra madio
clean sheets
maloto
dirty
rano fisotro
drinking water
lakile
key
jiro
lamp/light
voaly aro moka
mosquito net
mitabataba
noisy
ondana
pillow
prizy
plug
mangina
quiet
nimeraon'ny efitra
room number
tady
rope
lamba
sheet
fandraoana
shower
matory
sleep
savony
soap
milomano
swim
latabatra
table
trano lay
tent
papier hygienique
toilet paper
servieta
towel