1
Ready to learn
Стародавня історія України (глиб дурник)
2
Ready to learn
Виникнення та розквіт Київської Русі
3
Ready to learn
Київська Русь за часів роздробленості. Галицько- В
4
Ready to learn
Політичний устрій, соціально- економічний, культур
5
Ready to learn
Українські землі у складі Великого князівства Лито
6
Ready to learn
Українські землі в другій половині ХVІ ст.
7
Ready to learn
Національно- визвольна війна українського народу с
8
Ready to learn
Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст.
9
Ready to learn
Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини
10
Ready to learn
Українські землі в другій половині XVIII ст
11
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії напри
12
Ready to learn
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у перші
13
Ready to learn
Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ
14
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії в дру
15
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Авс
16
Ready to learn
Культура України в другій половині ХІХ – початку Х
17
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії на по