Level 9 Level 11
Level 10

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sell out
hepsini satmak,elden çıkarmak
go ahead
devam etmek,ilerlemek,meydana gelmek
hand in
vermek,teslim etmek
keep to
saklamak,söylememek,sınırlamak,bağlı kalmak,sadık kalmak
let in,into
içeri almak,sokmak
pull out
yola çıkmak,dışarı çıkmak,çekmek
see to
meşgul olmak,icabına bakmak,ilgilenmek
look in
kısa bir ziyaret yapmak
put on
giymek,takmak,kilo almak,çalıştırmak
sign in
oturum açmak,giriş yapmak,kaydolmak,deftere imza atmak