Level 10 Level 12
Level 11

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
see about
ilgilenmek,icabına bakmak,ayarlamak
put through
telefon bağlamak,sıkıntı çektirmek
go down with
hastalanmak
hang on
sıkı tutunmak,asılı durmak,kısa bir süre beklemek
keep up
devam etmek,sürdürmek
let out
salıvermek,çıkartmak,ses çıkarmak
send for
çağırmak,getirtmek,istetmek
pull through
atlatmak,kurtulmak,iyileşmek
look on
bakıp durmak,seyretmek
sneak in
bir yere gizlice ve sessizce girmek