Level 11 Level 13
Level 12

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sneak out
bir yerden gizlice dışarı çıkmak
go by
yanından gelmek,zamanın geçmesi
hang out
bir yere takılmak,gezmek,pencereden sarkmak
keep up with
yetişmek,ayak uydurmak
live on
bir şeyle beslenmek/geçinmek
pull down
yıkmak
run over
araçla birini çiğnemek,prova etmek,tekrarlamak
look out for
dikkat etmek
send out
yaymak,göndermek,dağıtmak
put out
söndürmek,üretmek