Level 12 Level 14
Level 13

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put forward
önermek,ileri sürmek
sort out
ayırmak,ayıklamak,bir problemin üstesinden gelmek,ilgilenmek
go after
yakalamak için peşinden gitmek,kovalamak,elde etmeye çalışmak
hang up
telefonu kapamak,asmak
keep away
uzak durmak,uzak tutmak
live with
birisiyle ya da bir şeyle birlikte yaşamak
point out
işaret etmek,göstermek,dikkat çekmek
run out of
tüketmek,bitirmek,bitmek
set up
bir iş ya da organizasyon kurmak,ayarlamak,düzenlemek,kullanıma hazırlamak,kurmak
look over
gözden geçirmek,incelemek